นักบุญเมืองเชียงราย

0
504

หนังสือพิมพ์คนเมือง ฉบับวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๓ ลงข่าวเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงคำปัน ปิ่นแก้ว แห่งเมืองเชียงราย บริจาคทรัพย์ที่ดินเกือบ ๒๐๐ ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้เป็นสาธารณกุศล ถือเป็นเกียรติแห่งวงศ์ตระกูล

“คหบดีเชียงรายยกทรัพย์นับล้านบาท บำรุงการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข”
“คหบดีมีชื่อเชียงราย ยกทรัพย์สินราคาล้านให้เป็นสาธารณกุศลแผ่นดินโดยเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน เวลาประมาณ ๑๐ น. นายคำปันหรือพ่อเลี้ยงคำปัน ปิ่นแก้ว อายุ ๘๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๖/๖ หน้าโรงภาพยนตร์สุริวงศ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นคหบดีมีชื่อของชาวเชียงราย ได้ไปทำพินัยกรรมยกมอบทรัพย์สินราคาล้านของตนเองให้เป็นสาธารณกุศลแผ่นดิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายแพทย์สกุล มีกังวาน นายแพทย์อนามัยจังหวัดเชียงราย นายชม ชัยวัฒน์ ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายศิริ เพชรโรจน์ ประธานสภาจังหวัด นายนกแก้ว ศรีแก้ว สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอเทิง พร้อมด้วยนายบุญสุข ปินตาเขียว นายตื้อ ปินตาเขียว นายชม ชัยวงศ์ยะ ญาติของพ่อเลี้ยงคำปัน อยู่ร่วมเป็นสักขีพยานในการพินัยกรรมครั้งนี้ด้วย

ในพินัยกรรมดังกล่าวได้ระบุไว้ดังนี้

๑. ยกที่ดินและตึกแถวโฉนดเลขที่ ๙๔ เล่ม ๑ หน้า ๙๔ มีเนื้อที่ ๓ งานเศษ อยู่หน้าโรงภาพยนตร์สุริวงศ์ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย พร้อมทั้งตึกแถวสองชั้น ราคา ๒ ล้านบาท เพื่อบำรุงการสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย
๒. ยกที่นาฟาง ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๑๑๒ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา ปรากฏตามใบ ส.ค.๑ เลขที่ ๒ ต.รอบเวียง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย ราคา ๓๓๕,๐๐๐ บาท และได้ข้าวปีละ ๙,๐๐๐ ถัง เพื่อบำรุงการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
๓. ยกที่นาฟาง ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๘๕ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา ปรากฏตามใบ ส.ค.๑ เลขที่ ๓ ตั้งอยู่หมู่ ๓ ต.รอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ราคา ๒๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อบำรุงการศาสนา
พินัยกรรมฉบับนี้ได้มอบให้นายถวิล มีใจเย็น นายอำเภอเมืองเชียงรายเป็นผู้เก็บรักษาไว้แล้ว”

Cr.เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๓ (สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม ๒๕)