กำเนิดอำเภอดอยเต่า

0
1893

จากผลของการสร้างเขื่อนภูมิพล ทำให้มีการเสนอตั้งตำบลดอยเต่าขึ้นเป็นอำเภอ แยกจากอำเภอฮอด มีข่าวในหนังสือพิมพ์คนเมือง ฉบับวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๓

“เสนอตั้งอำเภอดอยเต่า”
“เนื่องจาก ต.มืดกาและ ต.ท่าเดื่อ อ.ฮอด อยู่ในเขตน้ำท่วมตามโครงการสร้างเขื่อนภูมิพล ราษฎรทั้งสองตำบลรวม ๑๒ หมู่บ้าน ได้อพยพไปอยู่ในที่ดินจัดสรรของกรมประชาสงเคราะห์ ท้องที่ ต.ดอยเต่า จำนวนประมาณ ๑๐,๓๙๕ คน ทำให้ ต.ดอยเต่า มีบ้านและราษฎรมาก ประกอบกับอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการ อ.ฮอด การคมนาคมมีค่อยสะดวก สมควรจะจัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่นิคมสร้างตนเองดอยเต่า เพื่อความสะดวกแก่การปกครองและพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยเหตุดังกล่าว ทางการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เสนอขอตั้ง กิ่ง อ.ดอยเต่า ไปยังกรมการปกครองและกรมการปกครองมีหนังสือตอบมาว่า ได้พิจารณาให้กิ่ง อ.ดอยเต่า อยู่โครงการจัดตั้งปีงบประมาณ ๒๕๑๔ นี้

สำหรับกิ่ง อ.ดอยเต่า ที่ทางการจังหวัดเชียงใหม่เสนอขอจัดตั้งขึ้นใหม่นี้ มีอาณาขตการปกครองรวม ๔ ตำบล คือ ต.ดอยเต่า ต.มืดกา ต.ท่าเดื่อ และ ต.บ้านแอ่น เนื้อที่ทั้งหมด ๒๘๐ ตารางกิโลเมตร มีทรัพยากรธรรมชาติหลายแห่ง เช่น แร่ฟูลออร์สปาร์ ไม้สักและไม้อื่นๆ จำนวนมาก ปัจจุบันการคมนาคมใช้ติดต่อกับกิ่ง อ.ดอยเต่าได้ ๒ ทาง คือ ทางน้ำลงเรือจากบ้านวังลุง อ.ฮอด ไปประมาณ ๓๐ ก.ม. และทางบกไปได้โดยรถจักรยานยนต์จาก อ.ฮอด ไปประมาณ ๔๐ ก.ม. ขณะนี้ทางการมีโครงการจะตัดถนนจากถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ใกล้กับที่ว่าการ อ.ฮอด ไปยังแม่น้ำปิง ระยะทาง ๒ ก.ม. แล้วสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงไปจดถนนนิคมสร้างตนเองที่ ต.บ้านตาล หากโครงการนี้สำเร็จจะทำให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น สำหรับดอยเต่าถูกยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2522 (นสพ.คนเมือง,๒๐ ส.ค.๒๕๑๓)

สำหรับเขื่อนภูมิพลที่ทำให้เกิดอำเภอดอยเต่าขึ้นนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นเขื่อนกั้นน้ำที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

Cr.เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๓ (สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม ๒๕)