เกี่ยวข้าวเอาเฟือง

0
1408

ม.ฟาร์อีสเทอร์น ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวิถีชีวิต เรียนรู้ถึงวิธีการขั้นตอนการทำนาตามแบบความเชื่อของชาวล้านนา ในงาน “เกี่ยวข้าวเอาเฟือง”

เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวเอาเฟือง ณ แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยาเขต U-FAR Campus) มี ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร รวมถึงวิทยาลัยพณิชยการเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
งานเกี่ยวข้าวเอาเฟือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวิถีชีวิต และเรียนรู้ถึงวิธีการ ขั้นตอนการทำนา ตามแบบความเชื่อของชาวล้านนา ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
ทั้งนี้ภายในกิจกรรม มีวิทยากรประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 และพิธีกรรมทางล้านนา (บูชาพระแม่โพสพ) การสาธิตวิธีการเกี่ยวข้าว และสาธิตการนวดข้าวเอาเฟือง มีจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน