รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่

0
379

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ หวังสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชนบท ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจ
นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้มากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชนบท ซึ่งส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจ และเป็นการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563
จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำนโยบายดังกล่าวแปลงสู่การปฏิบัติ โดยประสานงานกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระเช้าของขวัญ กี๊ฟเซ็ต หรือเป็นรายชิ้น
ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หรือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112647-8 หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ