สภาอุตฯชม.ทุ่มงบกว่า 1 ล้าน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้ โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล

0
357

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ถือโอกาสครบรอบ 36 ปี ทุ่มงบกว่า 1 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล หวังกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กับกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี ที่ โรงแรมสมายล์ ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 36 ปี ได้จัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ (เชียงแสน สิงห์ 1) ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว พร้อมเหรียญที่ระลึก เพื่อให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชา และนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง มูลค่า 996,206 บาท ประกอบด้วย โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลอมก๋อย และโรงพยาบาลดอยเต่า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ขาดงบประมาณในการดำเนินการ ขาดเครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย
นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสนับสนุนอีก 100,000 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลสวนดอก สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มอบให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง เป็นสิ่งที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้สำรวจแล้วว่าทางโรงพยาบาลมีความต้องการใช้งานจริง และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด
โครงการกิจกรรมทำดีครบรอบ 36 ปี ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น และจากนี้ไปจะมีกิจกรรมดีๆ ให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมอีกหลายโครงการ