รพ.กรุงเทพชม.จับมือบริษัทวิจัย จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนเชียงใหม่

0
340

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU
ระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และบริษัท intellim ประเทศญี่ปุ่น ชูความพร้อมในการร่วมกันดำเนินงานวิจัยทางคลินิก ซึ่งที่มีประ
โยชน์ทางการแพทย์สู่สังคมไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลตรี นายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ Mr.Masakuni Ukita President & CEO intellim Holdings Corporation ร่วมลงนามความร่วมมือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โดยมี Mr.Hiroshi MATSUMOTO กงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าเชียงใหม่ และนายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ นายกสโมรส โรตารีล้านนาเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
ซึ่งการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยา และการรักษาใหม่ๆ ที่ทันสมัย ด้วยการนำยา หรือเครื่องมือแพทย์มาใช้ในคน ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาใหม่ ที่จะก่อเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยที่มารับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ทั้งนี้ความร่วมมือนี้มิได้จำกัดอยู่เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เท่านั้น ยังจะขยายงานสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และในประเทศไทย ตลอดจนโรงพยาบาลอื่นๆ ในเอเชีย
นับเป็นก้าวแรกของการขยายงานวิจัยทางการแพทย์อย่างเป็นทางการของโรงพยาบาลกรงุเทพเชียงใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดงานวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ และได้รับการยอมรับจากสากล โดยใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ทางการแพทย์ยังก่อนให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และในภาคเหนือตอนบนในอนาคต จึงถือเป็นหนึ่งในการส่งเสริมความเป็น “เชียงใหม่เมืองแห่งสุขภาพ” พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ภายใต้นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป