บวชเนกขัมมะฯ

0
229

วัดโลกโมฬี โดย ดร. พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสฯ พร้อมคณะสงฆ์วัดโลกโมฬี นำพสกนิกรประชาชน คณะศรัทธาสาธุชนกว่า 100 ชีวิต ร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะบารมี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 – ร.10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีการนุ่งขาว-ห่มขาว ปฏิบัติธรรมนอนวัด 2 คืน เมื่อวันที่ผ่านมา