เปิดงานยุวเกษตร

0
302

นายวราวุธ  ชูธรรมธัช  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานประชุม The 3rd Asia 4-H Network Conference ณ ฮอไรชั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562  ผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จาก 8 ประเทศ ภายใต้ธีมงาน “Great Bonding of Youth Power สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ของพลังเยาวชน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนายุวเกษตรกรของประเทศต่างๆ และนำเสนอการพัฒนายุวเกษตรกรของประเทศไทย