กองบิน41พร้อมรบ

0
2853

นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 นำกำลังพลกองบิน 41 เข้ารับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 โดยมี พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน 41