ประกันรายได้เกษตรกร

0
258

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานการ kick off โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/2563 ครั้งที่ 1 พร้อมกับลงนาม MOU ระหว่างสมาคมภาคเอกชน 4 สมาคม เพื่อร่วมมือไม่ให้เกิดการตัดราคาสำหรับการส่งออกมันไปต่างประเทศ เพื่อไม่ให้ราคามันตกตํ่า และส่งผลมายังเกษตรกร และจะร่วมกันทำราคาส่งออกแนะนำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายหัวมันได้ราคาที่ดีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธ.ค 62 ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม