เปิดกิจกรรม

0
288

ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ช๊อป ชิม ชิล ชมวิว ณ เกษตรวิชญา” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 300 คน.