เมืองแป้ ชวนสืบสาน.. ตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย

0
966

ลิลิตพระลอ เป็นนิยายท้องถิ่นของไทยภาคเหนือ เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องจริง…
เมืองสรวง และเมืองสรองเป็นศัตรูกัน พระลอ กษัตริย์เมืองสรวง ทรงพระสิริโฉมยิ่งนัก จนเป็นที่ต้องพระทัยของพระเพื่อนพระแพง ราชธิดาของท้าวพิชัยพิษณุกร กษัตริย์แห่งเมืองสรอง นางรื่นนางโรย พระพี่เลี้ยงได้ขอให้ปู่เจ้าสมิงพรายช่วยทำเสน่ห์ให้พระลอเสด็จ มาเมืองสรวง

เมื่อพระลอต้องเสน่ห์ได้ตรัสลาพระนางบุญเหลือพระราชมารดา และนางลักษณวดีมเหสี เสด็จไปเมืองสรองพร้อมกับนายแก้วนายขวัญพระพี่เลี้ยง พระลอทรงเสี่ยงทายน้ำที่แม่น้ำกาหลง ถึงแม้จะปรากฏลางร้ายก็ทรงฝืนพระทัยเสด็จต่อไป ไก่ผีของปู่เจ้าสมิงพรายล่อพระลอกับนายแก้วนายขวัญไปจนถึงสวนหลวง

นางรื่นนางโรยพี่เลี้ยงของพระเพื่อน พระแพง ออกอุบายลอบนำพระลอกับนายแก้วนายขวัญไปไว้ในตำหนักของพระเพื่อน พระแพง ท้าวพิชัยพิษณุกรทรงทราบเรื่องก็ทรงพระเมตตารับสั่งจะจัดการอภิเษกพระลอกับพระเพื่อนและพระแพงให้ แต่พระเจ้าย่าเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงยังทรงพยาบาทพระลอ อ้างรับสั่งท้าวพิชัยพิษณุกรตรัสสั่งใช้ให้ทหารไปรุมจับพระลอ พระเพื่อน พระแพงและพี่เลี้ยง

พระลอ พระเพื่อน พระแพง และพี่เลี้ยงทั้งสี่ช่วยกันต่อสู้จนสิ้นชีวิตทั้งหมด ท้าวพิชัยพิษณุกรพิโรธพระเจ้าย่าและทหาร รับสั่งให้ประหารชีวิตทุกคน พระนางบุญเหลือทรงส่งทูตมาร่วมงานพระศพกษัตริย์ทั้งสาม ในที่สุดเมืองสรวงและเมืองสรองก็กลับมาเป็นไมตรีต่อกัน

ลิลิตพระลอ เป็นนิยายท้องถิ่นของไทยภาคเหนือ เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องจริง ในหลักฐานพงศาวดารกล่าวว่า พระลอเป็นคนสมัยเดียวกับท้าวฮุ่ง จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ.1616-1693 และยังสันนิษฐานกันว่า เมืองสรองคงจะเป็นตอนเหนือของอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ส่วนเมืองสรวงคงจะเป็นเขตอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ลิลิตพระลอ เป็นวรรณคดีสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของไทย วรรณคดีสโมสรยกย่องให้เป็นยอดวรรณคดีประเภทลิลิต ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งและแต่งเมื่อใด มีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับผู้แต่งและระยะเวลาในการแต่งแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าแต่งในสมัยใด ระหว่างสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย” ประจำปี 2562 ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานลิลิตพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ กล่าวว่า อำเภอสอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จัดงาน “ลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานลิลิตพระลอ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานลิลิตพระลอ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวอำเภอสอง และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้อุทยานลิลิตพระลอเป็นที่ประจักษ์ต่อประชนทั่วไป เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนมีความรักในถิ่นกำเนิดเชิดชูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ชิม ช้อป ใช้”ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ

กิจกรรมประกอบด้วย ลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ลานวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงสินค้า OTOP ของชุมชนและอาหารถิ่น การประกวดไก่สวยงาม ไก่ต่อ ไก่ตั้ง ประกวดสุดยอดอาการถิ่น ขนมเส้นเมืองสอง ลาบเมืองสอง และส้มตำลีลา พร้อมชมดอกไม้นานาพันธุ์ ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โทร.054 642 387 สอบถามเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. 054 521 127

Cr. ข้อมูล : http://pspreaw.wixsite.com/thailandliterature/untitled-cqs0