‘ซันสวีท’ แต่งตั้ง ‘สหพัฒนพิบูล’ เป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวโพดหวานกระป๋องแบรนด์ KC ในประเทศไทย

0
629

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในพิธีลงนาม เป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย สินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายการค้า KC อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

สหพัฒนฯ เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในประเทศไทย ที่มีระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวาง ซึ่งมีการการกระจายสินค้า กว่า 600 รายการ ภายใต้ 90 แบรนด์ โดยมุ่งขยายฐานการค้าในประเทศ ซึ่งร่วมกันพิจารณานำสินค้าจัดจำหน่ายใน Modern Trade, Super Market และร้านค้าขายส่ง-ปลีก ตามความเหมาะสม คาดว่าจะสามารถเพิ่มช่องทางการในการกระจายสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และเพิ่มความสะดวกในเข้าถึงสินค้าแก่ผู้บริโภคในไทยมากยิ่งขึ้น