“มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมกับโตโยต้าจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา”

0
457

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  เข้าร่วมโครงการ Toyota Campus Challenge 2019  โดยผ่านเข้าสู่รอบ 15 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 838 ทีมทั่วประเทศ  ในการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน การวิเคราะห์ปัญหาด้านจุดเสี่ยงหรือพฤติกรรมในสถานศึกษาของนักศึกษา ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน อันนำไปสู่วางแผนงานที่นำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาลดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา รวมถึงร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ได้มีทีมงานมืออาชีพจาก TOYOTA RICH ให้ความรู้เบื้องต้นและการฝึกทักษะการเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ฟรี และมีกิจกรรมต่างๆในงาน ภายใต้แนวคิด ‘TOYOTA WALK RALLY’ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา