พายัพ เปิดหลักสูตรนวดไทย ชวนผู้สนใจร่วมอบรม จบหลักสูตรได้ประกาศนียบัตร

0
477

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) รับรองหลักสูตรโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จบหลักสูตรได้รับประกาศนียบัตร สามารถประกอบวิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โครงการอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) จะจัดระหว่างวันที่ 3 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง VV 303 อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. พิศมัย กิจเกื้อกูล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนวดแผนไทย และความปลอดภัยจากการนวดแผนไทย จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

ทั้งนี้ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และเมื่อเรียนจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร และ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 053-851478 ต่อ 7102 หรือ 096-5042507