น้ำปิงวิกฤติแล้ง เตือน! งดเลี้ยงปลากระชัง

0
572

ชป.เชียงใหม่ จับมือประมง อ.จอมทอง ชี้แจงผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ลดความเสียหาย หลังน้ำปิงมีน้อย

โครงการชลประทานเชียงใหม่ จับมือสำนักงานประมงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ชี้แจงและสร้างความเข้าเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน หลังระดับน้ำในแม่น้ำปิงลดลง วอนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ลดการเลี้ยงปลาต่อเนื่องในครึ่งปีแรกของปี 2563 เหตุจากน้ำต้นทุนในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีน้อย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานจากนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ไปชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ปี 2562/63 ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ที่อยู่ทางด้านเหนือของประตูระบายน้ำดอยน้อย ณ อาคารเอนกประสงค์วัดหัวข่วง ต.สองแคว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำปิงเนิ่มลดลงและอยู่ในเกณฑ์น้อย เหตุจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ ในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำ

ทั้งนี้ ในช่วงฤดูแล้งเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 จะมีการวางแผนระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เฉพาะการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ และไม้ผล/ไม้ยืนต้น เท่านั้น ประมาณ 70 ล้านลูกยาศก์เมตร ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปิงในช่วงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงต้องขอความร่วมมือเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง ให้ร่วมกันงดการเพาะเลี้ยงปลารอบใหม่ ส่วนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงไปแล้วขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและคุณภาพน้ำในช่วงดังกล่าวไว้ด้วย และยังมีคำแนะนำจากสำนักงานประมงอำเภอจอมทอง เตือนเกษตรกรไม่ควรเพาะเลี้ยงปลาอย่างแออัดในกระชัง ซึ่งจะเสี่ยงต่อการขาดอ๊อกซิเจนทำให้เกิดความเสียหายได้