รร.เมอเวนพิค สุริวงศ์ ชม.ได้รางวัล มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนปี62

0
389

สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีพ.ศ.2562 ด้านโรงแรมสีเขียวอาเซียน และด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยว โรงแรมสีเขียวอาเซียน มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน จำนวน 25 แห่ง

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ โฮเทล เชียงใหม่ ได้รับรับรองมาตรฐานด้านโรงแรมสีเขียวอาเซียน โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565 และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี (Culture and Heritage Tourism)