จัดงาน Qurated Fashion Show กระตุ้นอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

0
680

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน Qurated Fashion Show ณ ลานห้องอาหารกาสะลอง โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับงานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ ประจำปี 2562 นำเสนอ Qurated Fashion Show โดยการร่วมผลงานที่โด่ดเด่นการออกแบบแฟชั่นของเบรนด์ไทยที่ผ่านการคัดสรรจากโครงการ Qurated Fashion Incubation Project ในแนวคิด Me Wisdom ออกแบบด้วยภูมิปัญญา แบ่งออกเป็น 3 ธีมหลัก

1.การออกแบบกับธรรมชาติ เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบและพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่ตอบสนองความต้องการของคนเมืองรุ่นใหม่ที่มีปรัชญาการใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เป็นแฟชั่นที่คำนึกถึงสิ่งแวดล้อม การคิดการสร้างบันดาลใจ การออกแบบและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.การออกแบบกับวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบ และพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่ที่โหยหารากเง้าตัวตนของตนเอง ในโลกที่สับสนและตัวเลือกสินค้าที่มากมาย ทำให้ผู้บริโภคเป็นเหยื่อแฟชั่นได้ง่าย การพยายามดิ้นรนบริโภคสินค้าแฟชั่นจากโลกตะวันตกที่หรูหราและมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย

3.การออกแบบกับการแสดงตัวตน เป็นนำเสนอผลงานการออกแบบและพัฒนาสินค้าแฟชั่นที่ตอบสนองความต้องการของคนเมืองรุ่นใหม่ที่ค้นหาตัวตนที่แตกต่าง การยืนเด่นเป็นสง่าท่ามกลางสังคมเมืองยุคดิจิตัลที่สับสนวุ่นวายเป็นสิ่งกลุ่มผู้บริโภคตลาดนี้ต้องการ การมีตัวตนเป็นที่ยอมรับในสังคม การมีจุดยืนในด้านการแสดงออกสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่แตกต่างจากแฟชั่นกระแสหลักแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงโลกแฟชั่นที่แท้จริง

ทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยประสบกับความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอกอย่างสงครามการค้า สภาวะที่ธุรกิจถูกทำให้หยุดชะงักในยุคที่ เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็ว หรือ Technology disruption และปัจจัย ภายในประเทศโดยเฉพาะเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และไม่ใช่แต่ประเทศไทย เท่านั้น หลายประเทศทั่วโลกเองก็มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าที่ชะลอตัว ลงเช่นกัน ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับภาคการส่งออกของไทย ก็หนีไม่พ้นที่ต้องเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งรวมถึงสินค้าแฟชั่น ถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่ สำคัญของไทย

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกถึงกว่า 12,300 เหรียญ สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และที่สำคัญที่สุด ผู้ประกอบการสินค้ากลุ่มนี้กว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งถือเป็นผู้ที่มี ความสำคัญในอันที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดทางด้านเงินลงทุนและทรัพยากรต่างๆ ทำให้ เสียเปรียบผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีกำลังอำนาจทางการตลาด และงบประมาณที่ มากกว่า ยากที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กจะเป็นคู่แข่ง “หากไม่แน่จริง”

ดังนั้น ทุกคนต้อง ปรับตัวสู่การตลาดเชิงรุก ทำอย่างไรให้สามารถขายได้ แข่งขันได้ นั่นก็คือการผลิตตาม ความต้องการของตลาด สร้างสรรค์สินค้าที่มีเอกลักษณ์ ที่สำคัญ อย่าหยุดที่จะพัฒนา ทั้งสินค้าและตัวเอง บางเรื่องที่เราไม่เก่งก็ไปจับคู่กับคนที่เค้าเก่งร่วมกันผลิตเป็นสินค้าที่ สวยงามและมีคุณภาพได้ ต้องศึกษาข้อมูลสินค้า ตลาด แนวโน้มความต้องการและ พฤติกรรมผู้บริโภค ดีไซน์เทรนด์ หรือแม้แต่การหาช่องทางตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวสู่การตลาดเชิงรุก ก้าวทันกระแส “โลกการค้า” ที่ เปลี่ยนแปลง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ กระเป๋าและเครื่องประดับ ให้มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม การตลาดและโครงการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ประกอบการราย เล็กที่ยังไม่เคยส่งออก เริ่มส่งออก ไปจนถึงผู้ส่งออกที่ต้องการขยายตลาดใหม่ๆ ไม่ว่าจะ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ข้อมูลด้านสินค้าและตลาด ซึ่งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสอบถาม สายด่วนผู้ส่งออก 1169

และสำหรับคนผู้เข้าร่วมงานที่มองหากิจกรรมส่งเสริมตลาด และพัฒนาศักยภาพที่เน้นเฉพาะกลุ่มแฟชั่น เรามีโครงการและหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ 1. โครงการ Qurated Fashion Incubation หรือโครงการเตรียมความ พร้อมให้ผู้ประกอบการแฟชั่น สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ เรามีหลักสูตรสัมมนา และ workshop แบบเข้มข้น ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว จากทีมดีไซเนอร์ชื่อดัง และต่อ ยอดด้วยการนำไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Style ที่กรุงเทพฯ ค่ะ โครงการนี้เราจัด มาแล้ว 6 ครั้ง อย่างครั้งล่าสุด ผู้ประกอบการหลายรายสามารถนำสินค้าเข้าจำหน่ายใน ห้างดังๆของไทย รวมถึงได้ออร์เดอร์จากต่างประเทด้วย
2. โครงการพัฒนา Pattern เป็นการสอนสร้างต้นแบบตัดเย็บแบบสากล 3. สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่ต้องการทดลองตลาด เรามีโครงการ New faces โดยเราจะมีกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อม หรือและนำไปเข้าร่วมงาน แสดงสินค้า 4. คณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้าที่ญี่ปุ่น (โตเกียว โอซาก้า) 5. คณะผู้แทนการค้ากลุ่มสินค้าตลาดเฉพาะ หรือ Niche Market อย่าง สินค้าแม่และเด็ก สินค้าสัตว์เลี้ยง สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ไปเจรจาการค้า อาทิ CLMV จีน ฯลฯ ถือเป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก แต่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง 6. โครงการพัฒนาสินค้าสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ นำผู้ผลิตสิ่งทอคุณสมบัติ พิเศษ มาจับคู่ธุรกิจกับ กลุ่มนักออกแบบ และผู้ผลิตสินค้ากลุ่มแฟชั่น เพื่อพัฒนา สินค้าเสื้อผ้าฟังค์ชั่นให้ตอบสนองการใช้งานต่างๆ เช่น กลุ่มโรงพยาบาล ยูนิฟอร์ม นักกีฬา เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาด้านการออกแบบ ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักในการสร้าง เอกลักษณ์ และความแตกต่างอันเป็นจุดขายที่แตกต่าง อุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ กระเป๋าและเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ ประเทศไทยก็ไม่ใช่แหล่งผลิตจำนวนมากและราคาถูกอีกต่อไป