SHARE AND CARE FOR KIDS 2019 มอบโรงอาหารให้ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา

0
425

วันพ่อ 5 ธันวาฯ มูลนิธิกระจกเงาได้รับมอบโรงอาหาร โครงการ SHARE AND CARE FOR KIDS 2019 จากภาคเอกชนสร้างให้เด็กไร้สัญชาติ ร่วมกันเกี่ยวข้าวในวันพ่อแห่งชาติด้วย

เมื่อเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานที่บ้านใหม่หล่ายฝาง หมู่ 10 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ซึ่งดูแลโดยมูลนิธิกระจกเงา นายพลวัฒน์ ล้วนศรี ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า วันนี้ได้รับมอบอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ตามโครงการ SHARE AND CARE FOR KIDS 2019 โดยผู้มอบคือบริษัทในเครือ บริษัท ทัวร์ เอเชีย ทราเวล จำกัด, บริษัท โนวาเวย์ จำกัด, บริษัท ฟาร์ อีส เทคนิคอล จำกัด, บริษัท ไซท์ซีอิ้ง ทัวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, มีผู้บริหารนำโดยคุณฟิลลิปป์ ชองดรู (PHILIPPE CHANDRU) คุณโดริยอง แช็คท์ มาซือ (DORIAN MASSIEUX) ที่ได้ร่วมระดมทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา โครงการ SHARE AND CARE FOR KIDS 2019 และส่งมอบให้มูลนิธิกระจกเงาดังกล่าว

การสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา โครงการ SHARE AND CARE FOR KIDS 2019 มีวัตถุประสงค์คือ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา จึงได้ริเริ่มโครงการ SHARE AND CARE FOR KIDS 2019 ขึ้นโดยสนับสนุนโครงการฯ ของบริษัทเอกชนดังกล่าว ได้ร่วมกับศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา และทางมูลนิธิกระจกเงา อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ที่เป็นผู้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนแก่เด็กที่ไร้สัญชาติ กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ และบุตรของแรงงานย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในไร่ส้ม และรวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ยังไม่ได้รับการศึกษาส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำรงชีวิตในหลายๆด้าน

ทางภาคเอกชน โดยบริษัทภาคเอกชน และบริษัทฯในเครือดังกล่าว ได้ลงศึกษาพื้นที่จริงแล้วทราบว่า ทางศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา ปัจจุบันได้ใช้พื้นที่ไร่ส้มของชาวสวนส้มในการทำการเปิดการเรียนการสอนให้เด็กๆ และกำลังดำเนินการย้ายศูนย์การเรียน และพบว่า ศูนย์การเรียนใหม่ยังขาดที่เรียน และมีความต้องการในหลายๆส่วน เช่นขาดโรงอาหารที่จะรองรับเด็กในการรับประทานอาหารเช้า และกลางวันของเด็กๆ จากเดิมได้ใช้ห้องเรียนในการรับประทานอาหารของเด็กๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ทางศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่นักเรียนซึ่งเปรียบเสมือนอนาคตของประเทศชาติต่อไป ทางบริษัทเอกชนและบริษัทฯในเครือดังกล่าว จึงบริจาคเป็นเงินเพื่อใช้ในการจัดสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) จนแล้วเสร็จ และส่งมอบในวันมงคล คือวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติในรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

กิจกรรมในวันเปิดอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) ของศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา โครงการ SHARE AND CARE FOR KIDS 2019 ในช่วงเช่าได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆ จากนั้นเด็กๆตอนรับแขกผู้ใหญ่ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารให้ พร้อมมีการแสดงของเด็กๆ มีการแสดงกิ่งกะลาและเต้นโต ตอนรับ เป็นการแสดงของชาวไทใหญ่ เพราะเด็กที่ที่เรียนอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ไร้ส้มแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆชาวไทใหญ่

กิจกรรมที่สำคัญแขกที่มาร่วมมอบอาคารโรงอาหาร และคณะครูของมูลนิธิกระจกเงา พร้อมครูอาสา นำเด็กลงเกี่ยวข้าวในวันพ่อแห่งชาติ เป็นการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมนำมาปฏิบัติใช้ และเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนที่นำไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อเอาตัวรอดและใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป วันเดียวกันยังมีการละเล่นเกมส์ต่างๆตลอดทั้งวันวิ่งกระสอบ และแข่งกินแคบหมู และเตะฟุตบอลสร้างความสุขสนุกสนานให้เด็กๆตลอดทั้งวัน.