งานฤดูหนาวลำพูน ปีนี้อลังการน่าเที่ยว

0
349

จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์ แห่งนครหริภุญไชยและส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562นี้

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมกันแถลงการจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรีย์ แห่งนครหริภุญไชยและส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานตามรอพ่อและนิทรรศการพระนางจามเทวี ตลอดจนยังเป็นการหารายได้สนับสนุน กิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดระหว่าง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กำหนดจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 รวม 10 วัน ณ บริเวณพื้นที่เอกชนใกล้ปั้มน้ำมัน ปตท.แม่สารป่าแดด ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์เมืองลำพูน ผู้ทรงก่อตั้งนครหริภุญชัยมาแล้ว 1,300 กว่าปี เพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อหารายได้และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของจังหวัดลำพูน และถือเป็นงานรื่นเริงประจำปีเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นอย่างหลากหลาย ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเมืองในอดีตของลำพูน โดยอัญเชิญรูปเหมือนของพระนางจามเทวีมาแสดงภายในโซนจัดนิทรรศการด้วย การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่าง ๆ การแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการละเล่นพื้นบ้าน การจัดจุด Land mark สำหรับบันทึกภาพภายในซุ้มนิทรรศการของแต่ละอำเภอ การจัดการแข่งขันและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมของจังหวัดลำพูน นิทรรศการด้านส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตการเกษตร ฯลฯ ส่วนเวทีกลางภาคค่ำจะมีการแสดงของนักเรียน การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม ผ้าฝ้ายลำพูน การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านและการแสดงโชว์กิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ส่วนไฮไลท์ของงานปีนี้ นอกจากการประกวดนางสาวลำพูน ซึ่งจัดขึ้นบนเวทีกลาง โดยสาวงามที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับตำแหน่งนางสาวลำพูนจะเป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำพูน โดยได้ร่วมประกวดในเวทีระดับประเทศและได้รับรางวัลมามากมาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเมืองวัฒนธรรม ที่มีอดีตยาวนานกว่า 1,300 ปี และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการแต่งกายให้น้อง ๆ เยาวชนรุ่นหลังได้ซึมซับ และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของเมืองหริภุญไชยไว้สืบไป

สำหรับพิธีเปิดงานซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ก็จะมีการจัดรูปขบวนแห่อัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี ประกอบด้วย ขบวนเครื่องราชสักการะของจังหวัด ได้แก่ ต้นดอก หรือต้นดอกไม้เงิน ดอกไม้คำ ต้นผึ้ง ต้นเทียน หมากสุ่ม หมากเบ็ง โดยมีเครื่องแห่พื้นเมืองนำขบวนคณะผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ถัดมาก็จะเป็นขบวนเครื่องราชสักการะของอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งเครื่องสักการะก็จะมีลักษณะเดียวกับขบวนเครื่องสักการะของจังหวัด แต่จะมีการแสดงของชาติพันธุ์ (แบบเคลื่อนที่) นำขบวนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ขบวนชาติพันธุ์ และประชาชนแต่ละอำเภอ ปิดท้ายด้วยขบวนเครื่องราชสักการะของหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน สถานศึกษา

โดยจะมีการตั้งขบวนบริเวณประตูท่านาง ด้านข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในเวลา 14.30 น. เริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 16.00 น. ผ่านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดไปตามถนนอินทยงยศ สิ้นสุดที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์นครหริภุญไชย จากนั้นจะเป็นพิธีการเปิดงานกำหนดจัดขึ้นที่เวทีกลางภายในบริเวณงาน

สำหรับการประกวดนางสาวลำพูนซึ่งจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกสาวงามลำพูนไว้เป็นตัวแทนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดลำพูน นอกจากนั้นยังถือเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนหญิงไทยได้กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ทั้งด้านพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบด้วย โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในคืนวันที่ 3 รอบคัดเลือกและคืนวันที่ 7 ธันวาคม รอบตัดสิน โดยสาวงามที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่กองประกวดนางสาวลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5356-1283 หรือ โทร. 08-9700-5531

กิจกรรมงานจะเริ่มในวันที่ 29 พฤศจิกายน จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ในช่วงเย็นจะมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวีและจะมีพิธีเปิดงานและกิจกรรม “SMART TEEN TO BE NUMBER ONE LAMPHUN IDOL ”พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีการประกวดรอบคัดเลือก ในวันที่ 4 ธันวาคม และรอบตัดสินในวันที่ 7 ธันวาคม วันที่ 30 พฤศจิกายนพบกับการประกวดมิสเตอร์ลำพูน, วันที่ 1 ธันวาคม มีการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน, วันที่ 2 ธันวาคม มีการประกวด Queen of Beauty lamphun, วันที่ 3 ธันวาคม กิจกรรมออกกำลังกาย และการประกวด Mr.&Miss Top Model Lamphun 2019,วันที่ 5 ธันวาคม ชมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม ผ้าฝ้ายและการแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ, มอญ และยอง,วันที่ 6 ธันวาคม จะมีการแสดงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน งาน “Cowboy night” , และวันที่ 8 ธันวาคม พบกับการแสดงนักเรียนสังกัดสพป.ลำพูนเขต 1

ทั้งนี้ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กล่าวว่าในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนขอเชิญร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลจากการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด สลากละ 50 บาท เพื่อหารายได้สนับสนุน กิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมลุ้นรับรางวัลอาทิ สร้อยคอทองคำ และรางวัลใหญ่รถยนต์ รวมมูลค่ากว่าสองล้านบาท โดยสามารถซื้อสลากได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

ส่วนบนเวทีกลางจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนในสถานศึกษา ส่วนบริเวณโดยรอบจะมีการจัดนิทรรศการของดี 8 อำเภอ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน, การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน โดยทั่วกัน