เมืองไทย ชม. มาราธอน2019 22 ธันวาคม นี้

0
386

จังหวัดเชียงใหม่ แถลงการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ ครั้งที่ 14 เมืองไทยเชียงใหม่ มาราธอน 2019 “มาราธอนแห่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยว” ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลกว่า 452,000 บาท

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นานกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นายวิเชียร เชิดชูตระกุลทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมกาาผู้จัดการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และนายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้ร่วมกันเปิดการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ ครั้งที่ 14 เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน 2019

การจัดกิจกรรมเชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครชาวต่างชาติ กว่า 65 ประเทศ มาร่วมการแข่งขันมากที่สุดของสนามมาราธอนทั่วประเทศ ติดต่อกันมา 3 ปี เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล และรณรงค์ให้คนเชียงใหม่ ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รายได้จากการแข่งขันหลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศล ด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบการก่อตั้งครบรอบ 60 ปี โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

การจัดงานวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ ครั้งที่ 14 เมืองไทยเชียงใหม่ มาราธอน 2019 ครั้งนี้ได้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ จุดปล่อยตัวนักวิ่งจะอยู่ที่ข่วงประตูท่าแพ การแข่งขันมี 4 ระยะทางได้แก่วิ่ง Marathon ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร วิ่ง Half Marathon ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร วิ่ง Mini Marsthon ระยะทาง 10 กิโลเมตร และวิ่ง Smile run -ล่นละอ่อนต่อนแต่นระยะทาง 3 กิโลเมตร