ค่ำคืนของวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 14

0
2571

เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน

นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักและมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษามาโดยตลอดและต่อเนื่องประจำทุกปีการศึกษา การส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้ประสบความสำเร็จในการศึกษา นับเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ละชุดได้บริจาคกำลังทรัพย์ และรณรงค์หาเงินสมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมหาทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสมทบกองทุนฯ และมอบเงินทุนการศึกษาต่อไป

กิจกรรมในการระดมทุนเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องคือการจัด “งานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งในปีนี้ งานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีวงดนตรีสุนทราภรณ์มาโชว์เต็มวง ผู้ร่วมงานต่างได้ร่วมลีลาศ พร้อมฟังการขับกล่อมบทเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ตลอดคืน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคัก