โกวิทฯ จัดงานวันพ่อ

0
377

โกวิทฯ จัดงานวันพ่อ
เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” รวมถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวนำถวายราชสดุดีฯ ร่วมกับผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จากนั้นมีการมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศคุณความดี และแสดงความยินดีกับ “คุณพ่อดีเด่น” ในแต่ละระดับชั้น โดยอาจารย์เสาวลักษณ์ กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน ในงานมีการบรรเลง “วงดนตรีพื้นเมือง” การแสดงชุด “รำอวยพร [ระบำเทพบันเทิง]” ของระดับมัธยมศึกษา การแสดงชุด “เดินตามรอยพ่อ” ของระดับปฐมวัย การแสดงชุด “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ของระดับประถมศึกษา การแสดงชุด “พระมิ่งแก้วขวัญไผทเจ้า ยอเหนือเกล้าเหล่าสยาม” ของระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก