พาเด็กดอยแช่น้ำแร่ คลายหนาวฟินสุดๆ

0
487

พาเด็กดอยแช่น้ำแร่
คลายหนาวฟินสุดๆ

คณะครูและอาจารย์ นำเด็กบนดอยสูง ในอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กว่า 150 ชีวิต ไปทัศนศึกษาทุ่งดอกบัวตองและลงไปแช่น้ำแร่เพื่อคลายหนาว ในห้วงสภาพอากาศหนาวจัด ครูเผยถึงชีวิตเด็กน้อยที่พ่อแม่มีฐานะยากจนหากไม่นำมาทัศนศึกษา ก็ไม่มีโอกาสท่องเที่ยวทั้งที่เป็นคนในพื้นที่ เมื่อวันที่ผ่านมา นางอโนชา มุ่งมิตรภาพ ผู้ดูแลบ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ผ่านมา ได้มีคณะครูและอาจารย์จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหว่าโน , โรงเรียนบ้านแม่อูคอ และ โรงเรียนบ้านคำสุข นำเด็กนักเรียนจำนวน 167 คน ซึ่งเป็นเด็กชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง อาศัยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มาทัศนศึกษาที่น้ำพุร้อนฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงแช่น้ำพุร้อนคลายความหนาวเย็น ในห้วงที่สภาพอากาศหนาวเย็นจัดในช่วงนี้ โดยพบว่าเด็กๆ มีความสุขและชอบแช่น้ำร้อนเป็นอย่างมาก นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทอง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ เปิดเผยว่าการนำเด็กมาแช่น้ำร้อน ที่บ่อน้ำร้อนหนองแห้งดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติและคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจตนเองสร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ กล่าวต่อไปว่า การนำเด็กมาทัศนศึกษาส่วนหนึ่งเป็นการทำให้เด็กชาวเขาเหล่านั้น ได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ถึงแม้ว่าเด็กจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีโอกาส สาเหตุมาจากความยากจนและไม่มีคนพาไป ทั้งที่อยู่ไม่ใกลจากหมู่บ้านเท่าใดนัก ได้แต่มองรถของนักท่องเที่ยวที่วิ่งผ่านโรงเรียนไปมาทุกวัน