ชวนแอ่วงานฤดูหนาว ชมของดีจังหวัดพะเยา

0
560

นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานข่วงวัฒนธรรม และสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการหารายได้ เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลของจังหวัดพะเยา และเหล่ากาชาดจังหวัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาในปีนี้ มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโดยการนำประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของดีจังหวัดพะเยา มานำเสนอให้เป็นที่ดึงดูดประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไปให้เข้ามาเยี่ยมชมงาน ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 13 ธันวาคม ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น เป็นต้นไป โดยมีการเคลื่อนขบวนแห่ของดีอำเภอต่างๆ จากศาลหลักเมือง ไปยังลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นบริเวณการจัดงาน ฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2563

ภายในงานนอกจากจะมีขบวนของดีของแต่ละอำเภอแล้ว ยังมีการประกวดนางสาวพะเยา การแสดงของชาติพันธุ์ การประกวดเพาะกายชายงาม ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ต การประกวด Miss Beauty Queen 2019 การแสดงมินิคอนเสิร์ต การร้องเพลงกิตติมศักดิ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมพะเยาทูบีนัมเบอร์วันเฟสติวัล การแสดงนี้คอนเสิร์ต การเดินแบบกิตติมศักดิ์ เพื่อการกุศล หัตถศิลป์ ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ภายใต้ชื่องาน วิจิตรเลิศล้ำภูษา พัตราภรณ์ อาณาจักรภูกามยาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมการเดินแฟชั่นของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และการแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงและการประกวดร้องเพลงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงมินิคอนเสิร์ตของมณฑลทหารบกที่ 34 การแสดงของมหาวิทยาลัยพะเยา และการออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2563 ฯลฯ

จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม และสวนสมเด็จย่าริมกว๊านพะเยา เชื่อว่าผู้มาเยือนจะต้องประทับใจแน่นอน