วัดโลกโมฬี สวดข้ามศก

0
665

พร้อมวัดทั่วชม. – รับมหาอานิสงส์
ร่วมบุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก

วัดโลกโมฬี เชียงใหม่ โดย ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ประธานสงฆ์ฯ ชวนเคาท์ดาวน์ เคาท์บุญ เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่สวดมนต์ข้ามปี “มหาสันติงหลวง” ตามแบบโบราณล้านนา เพื่อสงบเคราะห์กรรม ปัดเป่าเหตุร้ายให้ชาติบ้านเมืองสงบสุข สวด 2 วัน 2 คืน 2 เดือน 2 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงฯ เนื่องในปีมหามงคล เชิญชวนศรัทธาประชาชนร่วมพิธี และสมทบทุนทำบุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกในคืนสวดมนต์ข้ามปี พร้อมทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต รับศักราชใหม่ 2563 ปีหนู คาดศรัทธาชาวพุทธ เยาวชน วัยรุ่นหนุ่มสาว รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญล้นหลามเหมือนทุกปี ขณะที่วัดสำคัญทั่วเมืองเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีสวดข้ามศกยิ่งใหญ่เช่นกัน

ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปีนี้พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในฐานะองค์อุปถัมภ์วัดโลกโมฬี ได้เห็นชอบให้ทางวัดโลกโมฬีจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “มหาสันติงหลวง” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในปีมหามงคล พร้อมเชิญชวนศรัทธาประชาชน ทุกภาคส่วน รวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2563

โดยมีกำหนดการคือ วันที่ 31 ธ.ค.62 เริ่มเวลา 19.09 น. พิธีไหว้พระสวดมนต์เย็นสวดมนต์ 7 ตำนาน สวดมนต์ 12 ตำนานสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร เวลา 21.39 น. สวดอุปปาตะสันติ “มหาสันติงหลวง” เวลา 24.00 น. รับน้ำพุทธมนต์ เสร็จสิ้นพิธีในเวลาประมาณ 01.09 น. วันที่ 1 ม.ค. 63 เวลา 07.19 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับศักราชใหม่

ดร.พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนให้คนในครอบครัวเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่ออุทิศถวายแด่พระนางจิรประภามหาเทวี และบูรพมหากษัตริย์ล้านนาทุกๆ พระองค์ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเผยแพร่พุทธธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและชาติบ้านเมืองด้วย ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่วัดโลกโมฬีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จะมีศรัทธาประชาชน เยาวชน วัยรุ่นคนหนุ่มสาวร่วมพิธีอย่างล้นหลาม เพราะถือว่าเป็นวัดแรกๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดพิธีสวดแบบนี้ขึ้น

และที่สำคัญในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนคนทั่วไปด้วย อาทิ องค์พระนเรศวร พระนางจิรประภามหาเทวี (เทพแห่งความรัก) ศาลพระพรม เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ฯลฯ ในปีนี้ก็ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

สำหรับบทสวดมนต์ อุปปาตะสันติหรือ “มหาสันติงหลวง” ที่จะใช้ในพิธีสวดมนต์ข้ามปีครั้งนี้ “อุปปาตะสันติงหลวง” ทางเมืองเหนือเรียกว่า มหาสันติงหลวง แปลว่า บทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม สวดเพื่อสงบอันตราย สวดเพื่อสงบเหตุร้าย และสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือนคัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย แต่งโดยพระมหามังคละสีละวังสะ พระเถระนักปราชญ์ชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักกวัตติลกราชาธิราช หรือพระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์มังรายระหว่างปี 1985-2030 เนื้อหาเป็นคาถาล้วนจำนวน 271 คาถา จัดเข้าในหนังสือประเภท เชียงใหม่คันถะคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณ ทั้งพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน พากันสวดและฟังอุปปาตะสันติ เพื่อกลับร้ายกลายเป็นดี

โดยบทสวดนี้ เจ้าคุณธรรมคุณาภรณ์ (เช้า ฐิตะปัญโญ) ป.ธ.9 วัดมหาโพธาราม ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ท่านได้ชำระคัมภีร์นี้เป็นภาษาบาลีอักษรไทย เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านที่ไม่สันทัดภาษาบาลี โดยได้ต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่าจากท่านพระอาจารย์ภัททันตะธัมมานันมหาเถระ อัครมหาบัณฑิตแห่งวัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง นับว่าเป็นการนำคัมภีร์ของล้านนาไทยโบราณกลับคืนมาสู่ประเทศไทย ให้ชาวไทยในยุคปัจจุบันได้รู้จัก ได้ศึกษา ได้สวดได้ฟัง ให้เกิดประโยชน์ทางสันติความสงบสุขอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดิน เพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว หมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวล จึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยในการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ดังกล่าวตามกำลังศรัทธา ได้ที่วัดโลกโมฬี (ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ โทร.063-632-6663)โดยหนังสือนี้จะนำไปแจกให้แก่ผู้ร่วมพิธีสวดมนต์ในคืนข้ามปี (วันที่ 31 ธ.ค.2562) ต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2563” เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ สร้างคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมประเพณีทางศาสนาในช่วงขึ้นปีใหม่ 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.30 น.เป็นต้นไป โดยกำหนดให้วัดพระสิงห์วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นสถานที่หลัก และนอกจากพระอารามหลวงดังกล่าวแล้ว เจ้าคณะอำเภอในเชียงใหม่ ทุกอำเภอยังได้มอบหมายให้วัดทุกวัดร่วมจัดกิจกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2563 ด้วยเช่นกัน

จึงขอชวนเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ในวัดที่จัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน