น้อมจิตคารวะ “อาจารย์ใหญ่”

0
218

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทานแก่การศึกษาของนักศึกษา

เมื่อวันที่ผ่านมา นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562 โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างเพื่อเป็นวิทยาทานในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสิ้น 597 ร่าง

นับตั้งแต่ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนโดยมี “อาจารย์ใหญ่” เป็นเสมือนทั้งอาจารย์และตำราเล่มหลัก เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาสภาพอวัยวะจริง รวมทั้งตำแหน่ง และความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียงจากร่างอาจารย์ใหญ่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไป

ดังนั้น จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะแพทยศาสตร์ว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ทุกท่าน โดยจัดพิธี 2 วัน วันแรกเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลช่วงกลางคืน และวันที่สองเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลช่วงเช้าและฌาปนกิจช่วงบ่าย ซึ่งเดิมจัดขึ้นที่สุสานสันกู่เหล็ก จนกระทั่งปีการศึกษา 2548 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา และเปลี่ยนสถานที่พระราชทานเพลิงศพ เป็นวัดลัฏฐิวัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน