เอกชนห่วงศก.ทรุด ยื่นสมุดปกขาวให้ลุงตู่

0
274

ตามธรรมเนียมที่ภาคเอกชนท้องถิ่นทั่วประเทศยื่นข้อเรียกร้อง “สมุดปกขาว” ถึงผู้นำรัฐบาล ไฮไลต์ปีนี้สิ่งที่นักธุรกิจทุกจังหวัดกังวลสอดคล้องกัน คือ ภาพรวมเศรษฐกิจซบเซา เงินบาทแข็งค่า เทรดวอร์สหรัฐ-จีนที่ส่งแรงกระเพื่อมอย่างสูงต่อการค้าขายทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก

กลุ่มภาคเหนือ เสนอ 3 ข้อหลัก 1.การแก้ปัญหาหมอกควัน กระทบโดยตรงกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ขอให้มีกฎหมายอากาศสะอาดออกมาบังคับใช้ 2.การบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง และ3.ภาคเหนือเป็นภาคแรกในประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 22% จากประชากรผู้สูงวัยทั่วประเทศ 8 ล้านคน หรือไม่ต่ำกว่า 1.76 ล้านคน ดังนั้นจึงอยากให้ภาครัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เพราะยังมีกำลังทำงานได้อยู่

กลุ่มภาคอีสาน ระบุข้อเสนอหลักในเรื่องภัยแล้งกับการเป็นเดสติเนชั่นด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมน้ำขังซ้ำซาก กลายเป็น new normal ที่เป็นปัจจัยลบทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วน เพราะภาคอีสานเติบโตจากเศรษฐกิจหลัก คือ ภาคการเกษตร ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีการกำหนดธีม “อเมซิ่งอีสาน” จัดตั้งเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดตามเส้นทาง เช่น การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมโซนอีสานใต้ การท่องเที่ยวริมโขง ฯลฯ

กลุ่มภาคกลาง ชี้ให้เห็นปัญหา 4 เรื่อง 1.การค้าปลีกค้าส่งที่รับผลกระทบจากกำลังซื้อตกต่ำ 2.การค้าชายแดน จ.ประจวบคีรีขันธ์-กาญจนบุรี ขาดทุนเพราะขนส่งสินค้าเพื่อแปรรูปไกลและใช้เวลามาก 3.ราคาพืชเกษตรตกต่ำ อาทิ ข้าวไม่เกิน 10,000 บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ราคาไม่มีเสถียรภาพ 4.การท่องเที่ยวชะลอตัวลง

กลุ่มภาคใต้ เสนอให้รัฐบาลสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพาราและสวนปาล์ม เช่น การปลูกผัก เลี้ยงแพะ โดยมีหอการค้าเป็นผู้หาตลาดให้กับเกษตรก รวมทั้งออกมาตรการบูมท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้คนในพื้นที่มีรายได้สูงขึ้น

กลุ่มภาคตะวันออก คอมเมนต์หนักมาก เพราะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมส่งออกของประเทศที่มีรายได้ติดลบจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจโลก และเงินบาทแข็งค่า มี 6 ข้อเสนอ 1.เร่งรัดลงทุนเพื่อสร้างความชัดเจนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน EEC (เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 2.สนับสนุนการค้าชายแดน 3.รัฐบาลต้องทำมาตรการเชิงรุกเพื่อผลักดันให้ SMEs ไทย ขายสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งช่วง 10-11 เดือนของปี 2562 มีการซื้อขาย 170 ล้านชิ้น แต่เป็นสินค้าจากจีน 130 ล้านชิ้น คาดว่าปี 2563 การเทรดบนออนไลน์มากถึง 300-400 ล้านชิ้น ในขณะที่ปัจจุบันสินค้าไทยส่วนใหญ่ติดปัญหากลไกรัฐไม่อำนวยความสะดวกในการขายบนออนไลน์ และ4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานแนวชายฝั่ง 5.ยังขาดระบบขนส่งสาธารณะเต็มรูปแบบที่สนามบินอู่ตะเภา ทำให้นักท่องเที่ยวต้องกลับไปพักที่พัทยา ไม่สามารถกระจายการท่องเที่ยวมาสู่เมืองรองได้ 6.สร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มรองรับปัญหาขาดแคลนรุนแรงในช่วงฤดูแล้ง