ม.ฟาร์ฯมุ่งลดอุบัติเหตุ

0
216

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เข้าร่วมโครงการ Toyota Campus Challenge 2019 โดยผ่านเข้าสู่รอบ 15 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 838 ทีมทั่วประเทศ ในการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน การวิเคราะห์ปัญหาด้านจุดเสี่ยงหรือพฤติกรรมในสถานศึกษาของนักศึกษา ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน อันนำไปสู่การวางแผนงานที่นำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาลดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา รวมถึงร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีอย่างยั่งยืน ในงานมีทีมงานมืออาชีพจาก TOYOTA มาให้ความรู้เบื้องต้นและสอนทักษะการเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ฟรี พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายภายใต้แนวคิด ‘TOYOTA WALK RALLY’ ภายในบริเวณ ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่