มช.ชวนน้อง ม.ปลาย ร่วมค่ายพยาบาลในฝัน

0
510

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาล มช. ขอเชิญ นร. ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 12 ตอน “เวลา” (Time and tide wait for no man)

ปัจจุบันการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยนั้นนับเป็นปัญหาระดับชาติทั้งในเรื่องปริมาณกำลังคน และ ทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลาย สาเหตุหลักมาจากความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งข้อจำกัดในการเพิ่มการผลิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะหนึ่งที่มีพันธกิจหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมมาเป็นระยะเวลานาน แต่นักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมากยังไม่ทราบข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในคณะฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ต้องทราบในระหว่างศึกษาในคณะฯ

ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be nurse camp) ขึ้น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การปฏิบัติตัวของนักศึกษาพยาบาล บทบาทของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคต โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ตอน เวลา ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าชมอาคารเรียน ห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ได้ร่วมฐานทดสอบความรู้ความสามารถ แนะนำการเรียนรู้บนหอผู้ป่วย สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากวิชาการที่มีประโยชน์แล้วยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ รุ่นพี่แต่ละชั้นปีผ่านกิจกรรมกีฬานันทนาการต่างๆ ที่สำคัญได้เข้าศึกษาดูงานยังแหล่งฝึกจริง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อีกด้วย

นางสาวกนกวรรณ จันทรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ค่ายพยาบาลในฝันได้รับความสนใจอย่างมาก โดยในแต่ละปีมีผู้สมัครเข้ามาร่วมการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ปีนี้ภายใต้แนวคิด “เวลา” มีอะไรที่อยากทำ ให้รีบทำ เพราะรู้ตัวอีกที เวลาของเราอาจจะเหลือไม่มากแล้ว” คนเราทุกคนมีเวลาเท่ากัน คือ 24 ชม. แต่เราใช้ต่างกัน บางคนบ่นว่าไม่มีเวลา แต่แท้จริงแล้ว คือ บริหารเวลาไม่เป็น ทำให้เสียโอกาสที่ดีของชีวิตไป เพราะอย่าลืมว่า วัน เวลา ผ่านแล้วผ่านไป ไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีก จึงอยากเชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมใช้เวลาแห่งความสุข ความประทับใจ และเป็นเวลาที่จะได้สัมผัสกับความฝันที่มีมานานให้เป็นความจริง นั่นคือ การเข้าสู่หนทางในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ค่ายพยาบาลในฝันเป็นประสบการณ์อีกมุมหนึ่งของชีวิตที่จะได้เห็นภาพรวมของชีวิตการเป็นพยาบาล ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนจนถึงก้าวสู่เวทีวิชาชีพเป็นอย่างเป็นทางการ รู้ลึก..รู้จริง..รู้ทุกสิ่งอย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมค่ายพยาบาลในฝัน เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่มีปัญหาในการเดินทาง นักเรียนที่อยู่นอกเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ต่างจังหวัด ต้องมีผู้ปกครองดูแลในเรื่องการเดินทาง สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/borntobenursecamp หรือ ต้องการสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 098-0177110 (พี่ปลื้ม) , 093-2931517 (พี่มายด์) , 053-935029 (รับจำนวนจำกัด)