รับรูปในหลวง-ราชินี

0
550

ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู นำคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ในตำบลภู เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายใต้โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักสำคัญของชาติ ปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่