ครูแม่ฮ่องสอนวอนศธ. แก้เหลื่อมล้ำการศึกษา

0
386

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและรับทราบอุปสรรคปัญหาในการพัฒนาด้านการศึกษาและการบริหารจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลพระพฤหัสบดีระดับบุคคล ปี 2562 ของคุรุสภา ด้านครู ตบเท้ายื่นหนังสือ จี้บิ๊กศธ. แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด่วน

เมื่อวันที่ผ่านมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปพบปะคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 600 คน ที่หอประชุมสหกรณ์ครูแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายและรับทราบอุปสรรคปัญหาในการพัฒนาด้านการศึกษาและการบริหารจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลพระพฤหัสบดีระดับบุคคล ปี 2562 ของคุรุสภาจำนวน 2 รางวัล ให้แก่นางพุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 และ นางกัญญา สมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา ระดับ 5 ดาว มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งหมด 8 ราย โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ

จากนั้นคณะผู้บริหารจากโรงเรียนและสถานการศึกษาต่างๆ ได้ยื่นหนังสือต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหา อาทิ ให้มีการประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเขตพื้นที่พิเศษทางการศึกษา จัดสรรครูเชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาเพิ่มแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนและไม่ครบตามรายวิชา การสนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและงบประมาณเพิ่มตามความจำเป็นของพื้นที่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาโรงเรียนไม่ไฟฟ้าใช้และไม่มีระบบไวไฟที่แรงพอที่จะสามารถเข้ามาสนับสนุนในการเรียนการสอนได้ เป็นต้น

หลังรับทราบปัญหา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า “รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศ การจัดสรรงบประมาณ การจัดการศึกษา เน้นทำเฉพาะโรงเรียนและเฉพาะพื้นที่ สำหรับแม่ฮ่องสอนจะต้องทำโรงเรียนเล็กให้มีการสอนขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกับโรงเรียนในเมือง ไม่ต้องกังวลกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่พิเศษ การคมนาคมยากลำบากควรมีการบริหารจัดการเฉพาะพื้นที่ ทุกโรงเรียน และจะต้องมีไฟฟ้า ไวไฟไม่ต่ำกว่า 1 กิ๊ก หรือ 100 เมกฯ ขอให้ครูทุกคนมั่นใจจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขและต่อยอดทางการศึกษาให้กับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างแน่นอน

จากนั้นนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินไปยังบ้านแม่สะกึ๊ด ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง และตัวแทนประชาชนจาก 7 อำเภอ ในโครงการศึกษาธิการต้านภัยหนาว จำนวนกว่า 1,000 ผืน และเดินทางไปยังห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบนโยบายรับทราบปัญหาในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยแนะนำให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน