วันสิ่งแวดล้อม

0
243

ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทย ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา