ประธานฯคนใหม่

0
3625

ม.ล.นิศามณี ผลธัญญา นายกสโมสรผู้บังคับบัญชา ลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ รับตำแหน่ง ประธานเครือข่ายสมาคม/สโมสรลูกเสือแห่งประเทศไทย ปีบริหาร 2563-2565 จาก ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ ยงยุทธ์ วัชรดุลย์ อดีตประธานผ่านพ้นฯ ภายหลังมีการเลือกตั้งจากที่ประชุม 52 สมาคม/สโมสร ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีผู้ร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง ที่ผ่านมา