พัฒนาศักยภาพผู้นำ

0
281

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ ในหัวข้อ “จงเป็นภาชนะที่พร้อมใช้งาน” เทศนาปิดการอบรมค่ายฯ โดย ศจ.ดร.พิชาญ ชัยธิ อนุศาสกโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ณ สวนอีเดน ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน