จัดหางานเชียงใหม่ เตรียมเปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่” 19 ก.ค.นี้

0
1894

จัดหางานเชียงใหม่ เตรียมเปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต ขานรับนโยบายรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาการว่างงานแก่ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เริ่มอย่างเป็นทางการ 19 ก.ค. 61 นี้  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่   ได้เตรียมความพร้อมในการเปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิตที่ประสบปัญหาการว่างงาน  ตามนโยบายของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  โดยจะเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่     ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกรมการจัดหางานได้กำหนดจัดตั้ง “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER)  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่  โดยจะได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างและข้อมูลผู้สมัครงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อจับคู่ในการหางาน มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สมัครงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานที่ยังขาดทักษะในด้านต่างๆ ได้เลือกฝึกอบรมหลักสูตรที่ต้องการในการพัฒนาตนเอง นำไปใช้ในการสมัครงานหรือ ประกอบอาชีพอิสระและการแนะแนวอาชีพให้แก่ผู้สมัครงานให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ในการสมัครงานและการประกอบอาชีพอิสระ 

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่ยังไม่มีงานทำได้ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) ด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนผ่าน https://goo.gl/mKpVDd  เพื่อสำนักงานจัดหางานจะได้จัดหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่งตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง/ผู้ประกอบการเพื่อการบรรจุงาน ให้มีอาชีพมีรายได้ต่อไป  ด้านนายจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ 2 ช่องทาง คือ ทางแฟกซ์ หมายเลข 0 5311 2743 หรือ E-mail : vgnew_cmi@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER)สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  โทร .053 – 112744 – 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ