เติมรักให้อากาศ

0
257

ดวงใจ สิวะนันทกุล ผช.รอง กก.ผจก. โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off หมอกควัน “เติมรักให้อากาศ” พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่