สาขาการบัญชีฯ ม.ฟาร์อีสเทอร์น คว้าแชมป์ประกวดคลิปวิดีโอ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

0
397

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.ฟาร์อีสเทอร์น เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาทีมชนะเลิศ ACC_TING_FEU ม.ฟาร์อีสเทอร์น เข้ารับรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร เมื่อเร็วๆ นี้