8-9 ก.พ.63 ขนส่งจัดประมูลป้ายทะเบียนรถ “ขับรถเลขสวย อำนวยโชคลาภ”ที่ดิเอ็มเพรส

0
378

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 25 หมวดอักษร ขอ จำนวน301 หมายเลข ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว จำนวน 24 ครั้ง นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ อาทิเช่นโครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), โครงการรถโมบายออกใบอนุญาตขับขี่เคลื่อนที่, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร,โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย, โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน,โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน, โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ ( แม่เหียะ และ หนองหอย )โทร.053-270-412, 053-277-156, 053-278-265, 053-140-405, 053-278-570 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง โทร. 053-346-420, 081-884-4933 สาขาอำเภอจอมทอง โทร. 053-106-864, 053-106-867, 081-785-8396 และสาขาอำเภอแม่แตง โทร. 0-53 104-119, 088-813-8819