ม.กีฬาแห่งชาติ พร้อมจัดยูลีกชม. เริ่มแข่ง 21 มค.63

0
569

ม.กีฬาแห่งชาติ
พร้อมจัดยูลีกชม.
เริ่มแข่ง 21 มค.63
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาลัยการพยาบาลพระบรมราชชนนีเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทริน์เจ้าภาพร่วมพร้อมรับกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 “กีฬายูลีกจังหวัดเชียงใหม่”ประเดิมสนาม 21 มกราคม 2563
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่เปิดเผยว่าในปีการศึกษา 2562 นี้ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาลัยการพยาบาลพระบรมราชชนนีเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทริน์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา”ทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 10 หรือ”กีฬายูลีกจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่และสนามกีฬา 12 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
กีฬา”ทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 10 จะมีนักกีฬาชาย – หญิง จาก 12 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่เจ้าภาพและวิทยาลัยการพยาบาลพระบรมราชชนนีเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทริน์เจ้าภาพร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยใน 4 ชนิดกีฬามีฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตองทีมชาย – ทีมหญิง และ E Sport การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2563 เริ่มตังแต่เวลา 15.00 น.ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โดยในวันเปิดจะมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์รอบแรกของ 12 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่