มส.จัดมินิฮาล์ฟ เฉลิมพระเกียรติ

0
307

มส.จัดมินิฮาล์ฟ
เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับทราบรายงานความพร้อมก่อนวันจัดกิจกรรม และสอบถามแนวทางในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ยังต้องการความร่วมมือ และแนวทางแก้ไข ของแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายกิจกรรม, ฝ่ายสถานที่-พิธีเปิด/ปิด มอบรางวัล,ฝ่ายจัดหารายได้, ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล, ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจาราจร, ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว, ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการตลอดจน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง
ซึ่งในการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.จุดเริ่มต้นและเส้นชัยอยู่ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โดยการเดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่มินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรและ Fun Run ระยะทาง 3 -5 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 50 แห่งหรือ ทางระบบออนไลน์ QR Code หรือทาง Facebook เดิน วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 11 -31 ธันวาคม 2562 ค่าสมัคร ประเภททั่วไป คนละ 350 บาท ประเภท VIP ค่าสมัคร 600 บาท ได้เสื้อและเหรียญ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053 612 842หรือท้องถิ่นอำเภอใกล้บ้านได้ทุกวันในวันเวลาราชการ