ลาว – มาเลย์เซีย ร่วมแจ่มโบว์ลิ่ง “มิตรภาพภูธร” ถ้วยพระราชทาน

0
255

ลาว – มาเลย์เซีย
ร่วมแจ่มโบว์ลิ่ง
“มิตรภาพภูธร”
ถ้วยพระราชทาน
นักกีฬาโบว์ลิงจากประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งประเพณีมิตรภาพภูธร ครั้งที่ 116 ชิงถ้วยพระราชทานจาก 3 พระองค์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่บูลลี่โบว์
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บูลลี่โบว์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งประเพณีมิตรภาพภูธร ครั้งที่ 116 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของชมรมโบว์ลิ่งล้านนาเชียงใหม่ สมาคมสมาพันธ์โบว์ลิ่งมิตรภาพภูธร และชมรมโบว์ลิ่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลที่ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีไทยอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
การแข่งขันโบว์ลิ่งประเพณีมิตรภาพภูธร ดำเนินการจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ปัจจุบันมีชมรมโบว์ลิ่งจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกรวม 30 จังหวัด ซึ่งในแต่ละปีได้กำหนดให้ชมรมโบว์ลิ่งแต่ละจังหวัดที่เป็นสมาชิก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปีละ 2 ครั้ง เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างกัน
สำหรับการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประเพณีมิตรภาพภูธร ครั้งที่ 116 ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยชมรมโบว์ลิ่งล้านนาเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสิ้น 3 ถ้วยรางวัล เพื่อมอบให้ทีมที่ชนะการแข่นขันในอันดับที่ 1, 2 และ 3
ทั้งนี้ มีนักกีฬาโบว์ลิ่งที่เป็นสมาชิกของสมาคมสมาพันธ์โบว์ลิ่งมิตรภาพภูธร และชมรมโบว์ลิ่งต่างๆ จาก 30 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งทีมเข้าแข่งขันกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากทีมนักกีฬาโบว์ลิ่งจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเชีย ส่งทีมมาร่วมการแข่งขัน เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างประเทศ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง