เชียงใหม่ ราม ห่วงใยชุมชน ตรวจสุขภาพชาวแจ่งหัวริน

0
336

เชียงใหม่ ราม ห่วงใยชุมชน
ตรวจสุขภาพชาวแจ่งหัวริน
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดกิจกรรม “สร้างเสริม ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน” ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ชุมชนแจ่งหัวริน ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นทุกปี โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน โดยการส่งเสริมให้ชุมชนได้รับความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาสุขภาพให้ถูกสุขอนามัย และตระหนักถึงการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา มุ่งเน้นการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นการให้ความรู้เชิงป้องกัน
ภายในงานได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จุดวัดความโลหิต เจาะเลือดตรวจระดับไขมันในเลือด ตลอดจนการให้ความรู้ด้านโภชนาการ สุขภาพช่องปากและฟัน และฐานออกกำลังกาย ฯลฯ กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานใต้อาคาร FOOD COURT โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์ เซ็นเตอร์ อ.เมืองเชียงใหม่