คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องชาวบ้านแก้ไขปัญหาวิสาหกิจชุมชนถูกไนท์ซาฟารีเลิกรับซื้ออาหารสัตว์

0
360

คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องชาวบ้านแก้ไขปัญหาวิสาหกิจชุมชนถูกไนท์ซาฟารีเลิกรับซื้ออาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางโสภิศ อินทสโร คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามการทำงานหลังจากที่นายเทวัญ ลิปตพัลลพ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหากรณีที่วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี นำโดยนายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์พร้อมชาวบ้านกว่า 100 คน ยื่นหนังสือถึงนายเทวัญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยผ่านทางนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยื่นหนังสือไปเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาที่หน้าศาลากลางเชียงใหม่เพื่อให้แก้ไขปัญหาต่างๆของชาวบ้านที่รวมกลุ่มในนามวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ส่งให้ไนท์ซาฟารี ที่พบปัญหาหลักๆคือ ทางไนท์ซาฟารีพยายามเลิกรับซื้ออาหารสัตว์บางรายการของชาวบ้าน

นางโสภิศ อินทสโร คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากจากนายเทวัญ ลิปตพัลลพ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มารวบรวมหลักฐานต่างๆและได้เดินทางมารับเอกสารกรณีปัญหาทั้งหมดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์และได้มอบเอกสาร มี 1.สำเนาเอกสาร พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ทราบถึงการทำงานที่สนองนโยบายรัฐบาล, 2.สำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง, 3.หนังสือสัญญาซื้ออาหารสัตว์ ปี พ.ศ.2561-2562, 4.สำเนาเปรียบเทียบราคาอาหารสัตว์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ กับเอกชน 1 ราย และ 5.สำเนาคุณสมบัติของอาหารสัตว์ (TOR) พร้อมภาพถ่ายเปรียบเทียบที่วิสาหกิจชุมชนทำตาม TOR แต่เอกชน 1 ราย ทำผิด TOR และเอกสารเพิ่มเติมขอให้ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย ซึ่งทางนางโสภิศ อินทสโร คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากรับทราบปัญหาของชาวบ้านรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยให้ติตามหาข้อมูลหลักฐานเพื่อนำรายงานให้สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยด่วนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ กล่าวว่า “วันนี้ขอบคุณรัฐบาลที่ส่งคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีมาแก้ไขปัญหาให้ ซึ่งกรณีปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ได้เดินทางมาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมชาวบ้าน เพื่อเสนอปัญหาเกี่ยวกับส่งอาหารสัตว์ให้สวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมนายเศวต เวียนทอง ที่ปรึกษากฏหมายกลุ่มวิสาหกิจฯ และสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจฯ และกลุ่มผู้ขับขี่รถสีล้อแดง จากสหกรณ์นครล้านนาเดินรถ ได้นำเอกสารหลักฐานปัญหาต่างๆเสนอให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีภาพถ่าย พร้อมเอกสารข้อมูลปัญหาเรื่องต่างๆส่งมอบให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว รวมทั้งสำเนาหนังสือที่ชาวบ้านเสนอปัญหาไปให้นายเทวัญ ลิปตพัลลพ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหนังสือที่พนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ได้ร้องเรียนถึงการบริการงานในไนท์ซาฟารี แจ้งให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริหารไนท์ซาฟารี ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยพนักงานไนท์ซาฟารีลงชื่อแล้วส่งไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย”

นายดี กล่าวอีกว่า “กลุ่มวิสาหกิจฯรวมกลุ่มโดยถูกต้องตามกฏหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน ไม่พึ่งงบประมาณรัฐบาล แต่วันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหลายร้อยราย ที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจฯต่อไปอาจจะไม่มีรายได้จากการส่งอาหารสัตว์แล้ว จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ได้รับทราบปัญหาและให้รัฐบาลลงมาแก้ไข และล่าสุดเป็นที่น่าพอใจที่รัฐบาลทราบปัญหาและให้ นางโสภิศ อินทสโร คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีมารับเอกสารสำคัญไปพิจารณาแก้ไขให้แล้ว ตนขอขอบคุณรัฐบาลที่เห็นใจชาวบ้านและหวังว่าจะให้เป็นธรรมกับชาวบ้าน” นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ กล่าว.