“สมาร์ทนิมมาน” นำร่องฝังเซ็นเซอร์ห้ามจอดตามแนวขาว-แดง บนถนนทุกทางเลี้ยว ทางแยกระยะ 10 เมตร

0
384

สมาร์ทนิมมาน นำร่องการใช้เซ็นเซอร์ห้ามจอด ฝังตามแนวขาว-แดง บนถนนทุกทางเลี้ยว ทางแยก ระยะ 10 เมตร ติดตั้งเซ็นเซอร์ห้ามจอดเพื่อทดสอบระบบแล้ว 4 เซ็นเซอร์ และจะติดตั้งให้ครบ 171 เซ็นเซอร์ภายในเดือนมกราคม 2563

พันตำรวจโท ศุภชัย จันทรา รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ย่านนิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ถูกเลือกให้เป็นสมาร์ทซิตี้ต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะทำงานจากสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคเอกชน ได้ร่วมดำเนินงานในการใช้เทคโนโลยี Internet of Thing นำเซ็นเซอร์ตรวจการจอดทับของรถยนต์ หรือ “เซ็นเซอร์ห้ามจอด” ฝังตามแนวขาว-แดง บนถนนนิมมานเหมินท์ และถนนศิริมังคลาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นพื้นที่ถูกเลือกให้เป็นสมาร์ทซิตี้ ต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัญหาการทำผิดกฎจราจร โดยจอดรถยนต์บนแนวขาว-แดง ที่มีระยะห่างจากทางเลี้ยวทางแยก 10 เมตร บนถนนนิมมานเหมินท์ เป็นสาเหตุที่ทำให้รถติด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน

เทคโนโลยี Internet of things ติดตั้งโดยการฝังพื้น และปิดด้วยพลาสติกแข็ง ซึ่งการทำงานนี้เมื่อมีรถยนต์มาจอดทับ เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังระบบคลาวด์ในอินเทอร์เน็ต ภายในระยะเวลาประมาณ 15 นาที จะแจ้งเตือนทาง Line notice ไปยังกลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่จราจร เพื่อดำเนินการภาคบังคับต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ห้ามจอดเพื่อทดสอบระบบแล้ว จำนวน 4 เซ็นเซอร์ และจะติดตั้งให้ครบ 171 เซ็นเซอร์ภายในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งจะครอบคลุมบริเวณทางแยกบนถนนนิมมาน-ศิรมังคลาจารย์ทุกทางแยก