1 มกราคม 2563 งดใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาโลกร้อน เตรียมตัวกันหรือยัง?

0
718
California has a ban on plastic shopping bags - grocery stores have to charge $0.10 per bag.

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รัฐบาลมีนโยบายงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ เพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนออกไปซื้อของ

-ถุงผ้า

ข้อดีของการใช้ถุงผ้า
หลังจากที่ลดใช้ถุงพลาสติกไปแล้ว ควรจะหันมาใช้ถุงผ้าแบบจริงจัง แนะนำว่าซื้อถุงผ้าแบบพับได้ที่สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้ ซึ่งการใช้ถุงผ้านั้นมีข้อดีหลายอย่าง ยกตัวอย่างที่สำคัญ ๆ เช่น

-นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง
-ช่วยลดปริมาณขยะย่อยสลายยาก
-ใส่ของได้ปริมาณเยอะ และนำมาใช้ให้เข้ากับการแต่งตัวได้
-ไม่ก่อให้เกิดการเสียดสีและกดทับที่มือเหมือนการใช้ถุงพลาสติก
-ใช้ถุงผ้าสัปดาห์ละ 1 วันจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากถึง 100 ล้านถุงต่อปี