“พาน้ำพริกกลับบ้าน”

0
721

“พาน้ำพริกกลับบ้าน”

หลังจากที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้โดยสาร เรื่องการนำอาหารพื้นเมืองที่เข้าข่ายตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คืออาหารพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็นอาหารเหลว และน้ำพริกต่างๆ ขึ้นไปบนอากาศยานในปริมาณที่กำหนด ส่วนอาหารพื้นเมืองอื่นๆ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว ผู้โดยสารสามารถนำเข้าเขตหวงห้ามและขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานได้ แต่ต้องปิดบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้โดยสารอื่น

เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ยึดถือปฏิบัติเสมอมา ที่ผ่านมา ยังคงมีผู้โดยสารจำนวนไม่น้อย ที่ยังคงนำอาหารที่เป็นของเหลว เช่นน้ำพริก ขึ้นไปกับอากาศยานในปริมาณเกินกว่าที่กำหนด เนื่องจากการตีความคำว่า “บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน” ของแต่ละร้านค้าแตกต่างกัน
จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ล่าสุด ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมทำตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่สากลยอมรับ ไปเป็นตัวอย่างให้ร้านค้าจำหน่ายของฝากต่างๆทำตามกฎที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด เป็นกระปุกขนาด 100 ml ให้ผู้โดยสารบีบน้ำพริกใส่เอง เพื่อให้นำขึ้นเครื่องได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือถือของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน ได้ชิ้นละไม่เกิน 100 ml สูงสุด 10 ชิ้น หรือไม่เกิน 1000 ml คาดว่าจะดำเนินการในช่วงปีใหม่ 2563 นี้