โรงพยาบาลลานนา ร่วมสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า

0
40990

เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 นพ.ศิริพงศ์  เหลืองวารินทร์กุล  กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเครือรามคำแหงฯ  ในนามของผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา  มอบเงินสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแม่ข่า โดยมี พล.ต.อภิสิทธิ์  นุชบุษษา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้รับมอบ  เพื่อใช้ในโครงการฯต่อไป 

โดยคลองแม่ข่านี้ เป็นคลองสาธารณะธรรมชาติที่ไหลพาดผ่านโรงพยาบาลลานนา ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และถือเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 อำเภอ โดยจากสภาพคลองแม่ข่าในปัจจุบันอยู่ในสภาพวิกฤต ประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสีย และสิ่งปฏิกูลจากการบุกรุกพื้นที่ริมคลองแม่ข่า โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย นำโดยสำนักงานพัฒนาภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้ดำเนินการฟื้นฟูคลองแม่ข่า เพื่อแก้ไขปัญหาของคลองแม่ข่าในครั้งนี้  ณ ซอยสุขเกษม 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่