เชียงใหม่ ตรวจสถานประกอบการขายกระเช้าของขวัญปีใหม่

0
840

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ เน้นย้ำมาตรฐานและความเหมาะสมกับราคา

วันนี้ (23 ธ.ค. 62) นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ณ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาทิ ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขารวมโชค เทสโก้โลตัส เชียงใหม่ สาขาตลาดรวมโชค

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญในการดูแลประชาชน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม จากการซื้อสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ จึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการรณรงค์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีคุณภาพ และได้เน้นการรณรงค์ในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”