โกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ62

0
537

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สื่อ นวัตกรรม ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

อ.ชัชนันท์ สุกัณทา หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ว่า มีกิจกรรมต่างๆ ในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน และการเผยแพร่รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้น Active Learnning สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ฐานกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น เกมการศึกษา การตอบปัญหา การแสดงความสามารถ ทักษะตามความถนัด และความสนใจ เป็นต้น กิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ตั้งแต่ละระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน และการแสดงความสามารถของระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ เวทีสนามหลังของโรงเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก